Calendar Creștin Ortodox, 15 februarie 2022. Ce rugăciune trebuie să rostești astăzi. Te scapă de probleme

Conform Calendar Creștin Ortodox 15 februarie 2022, astăzi, Biserica Ortodoxă Română îi pomenește pe: Sfântul Apostol Onisim, Sfântul Mucenic Maior, Sfântul Eusebiu, Sfântul Antim din Chios, pe Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminatorul Suediei, dar și Icoana Maicii Domnului din Vilnius.

Iată rugăciunea către Sfântul Apostol Onisim care te scapă de probleme!

Calendar Creștin Ortodox 15 februarie 2022. Astăzi este sărbătorit Sfântul Apostol Onisim

Sfântul Apostol Onisim a fost unul dintre cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. În tinerețea sa, Onisim a fost robul lui Filimon, un creștin din orașul Colose. Deoarece i-a greșit lui Filimon, Sfântul a fugit la Roma, locul unde a fost întemnițat alături de Sfântul Apostol Pavel.

Sfântul Onisim a învățat de la „Apostolul neamurilor” Evanghelia mântuirii și tot de la el a primit și Sfântul Botez. Sfântul Apostol Pavel a fost cel care l-a adus la dreapta credință pe Filimon, astfel că, l-a rugat printr-o epistolă să se împace cu Onisim. Scrisoarea scrisă de Apostol reprezintă cea mai scurtă carte cuprinsă în Sfânta Scriptură. În urma cuvintelor scrise, Filimon l-a primit pe Onisim ca pe un frate, eliberându-l din robie, după cum notează creștinortodox.ro

Onisim a fost numit mai târziu episcop de toți Apostolii și a primit scaunul episcopal al Efesului. Însă, în urma persecuțiilor din timpul domniei lui Traian, Sfântul Onisim a fost arestat și întemnițat la Roma. Acolo avea să își petreacă ultimele zile de viață, întrucât a fost decapitat la scurt timp.

Rugăciunea către Sfântul Apostol Onisim care te scapă de probleme

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi! Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi, ci ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul ai iubit: cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite.

Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pre cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata